Témata

 Foniatrie - HLAS

 • Optické a akustické vyšetřovací metody
 • Organické poruchy hlasu
 • Funkční poruchy hlasu, mezioborový přístup
 • Extraesofageální refluxní choroba v otolaryngologii a foniatrii
 • Fonochirurgie
 • Paréza zvratného nervu
 • Včasná diagnostika rakoviny hrtanu
 • Papilomatóza hrtanu
 • Hlasové poruchy u dětí
 • Diagnostika a terapie sulcus vocalis
 • Reinkeho edem
 • Hlasová terapie
 • Specifika diagnostiky a terapie uměleckého hlasu a hlasová typologie
 • Transsexualita ve foniatrii

 Foniatrie - SLUCH

 • Včasná diagnostika sluchové poruchy u dětí
 • Novinky v pediatrické audiologii
 • Novinky v kochleární implantaci
 • Poruchy zpracování sluchového signálu
 • Genetika ve foniatrii
 • Šumová audiometrie
 • Screening sluchu
 • Náhlá percepční nedoslýchavost
 • Tinnitus auris
 • Vliv životního a pracovního prostředí na poruchy sluchu
 • Presbyacusis
 • Audiologická diagnostika
 • Elektrofyziologie a audiologie

Foniatrie - ŘEČ

 • Vliv poruchy sluchu na vývoj řeči u dětí
 • Opožděný vývoj řeči
 • Vývojové poruchy řeči
 • Vícejazyčnost
 • Diagnostika a terapie komunikačních chorob
 • Současné aspekty motorických poruch řeči
 • Poruchy plynulosti řeči
 • Poruchy řeči u dětí s rozštěpovými vadami

Foniatrie - POLYKÁNÍ

 • Diagnostika a léčba poruch polykání
 • Poruchy polykání po radioterapii a chemoterapii
 • Jícnová manometrie