Partneři a vystavovatelé

Vážení, 

dovolte, abych Vás pozvala na 20. Česko – slovenský foniatrický kongres a XXXIII. Dny Evy Sedláčkové, které pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve dnech 12. - 14. října 2023

Jako místo konání kongresu jsme zvolili barokní Zámek Liblice ve Středočeském kraji 8 km od Mělníka.

Foniatrický kongres patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Proto jsme jako motto kongresu zvolili „Foniatrie a otorinolaryngologie ruku v ruce“. Odborný program tvoří kulaté stoly, instruktážní kurzy, přednáškové a posterové panely.

Převážnou většinu účastníků kongresu tvoří lékaři.

Jako organizátoři této významné akce máme zájem, abychom v rámci této události představili nové a úspěšné produkty výrobců a distributorů zdravotnické techniky a léčiv. Proto si dovolujeme oslovit vaší společnost s návrhem na prezentaci vašich výrobků v rámci této akce. Umožní jednak reklamu vašeho výrobku a zároveň pomůže nám organizátorům s financováním a zdárným organizačním zajištěním tohoto tradičního kongresu. Pokud se rozhodnete podpořit naší významnou akci, tak si Vám dovolujeme nabídnout několik variant, jak můžete Vaše produkty prezentovat – kontaktujte nás prosím na email Ing. Hany Vošahlíkové: vosahlikova@medico.cz nebo na tel.: +420 734 383 984.

 

HLAVNÍ PARTNER                                                                                                                MEDIÁLNÍ PARTNER

                                                        CRo_Dvojka_100let_kompozitni_logo_Z_RGB

 

 

PLATINOVÍ PARTNEŘI

 

ZLATÍ VYSTAVOVATELÉ

 

STŘÍBRNÍ VYSTAVOVATELÉ

 

PLÁNEK PROSTOR PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 

 

POKYNY PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE