Foniatrie - SLUCH

  • Včasná diagnostika sluchové poruchy u dětí Novinky v pediatrické audiologii Novinky v kochleární implantaci
  • Poruchy zpracování sluchového signálu
  • Genetika ve foniatrii Šumová audiometrie Screening sluchu
  • Náhlá percepční nedoslýchavost Tinnitus auris Vliv životního a pracovního prostředí na poruchy sluchu
  • Presbyacusis Audiologická diagnostika Elektrofyziologie a audiologie