Foniatrie - HLAS

  • Optické a akustické vyšetřovací metody
  • Organické poruchy hlasu
  • Funkční poruchy hlasu, mezioborový přístup
  • Extraesofageální refluxní choroba v otolaryngologii a foniatrii
  • Fonochirurgie Paréza zvratného nervu Včasná diagnostika rakoviny hrtanu
  • Papilomatóza hrtanu Hlasové poruchy u dětí Diagnostika a terapie sulcus vocalis Reinkeho edem
  • Hlasová terapie
  • Specifika diagnostiky a terapie uměleckého hlasu a hlasová typologie
  • Transsexualita ve foniatrii