Aktivní účast

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti (instruktážní kurzy) do 30.6.2023

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti (přednášky a postery) do 31.7.2023

Způsob přihlášení k aktivní účasti

Pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je možné použít pouze tyto online formuláře:

ONLINE FORMULÁŘ - LÉKAŘSKÁ SEKCE

ONLINE FORMULÁŘ - NELÉKAŘSKÁ SEKCE

 

Formy prezentace: 

Kulatý stůl 

Kulatý stůl organizuje moderátor oslovený odbornými garanty kongresu. Panelisty kulatých stolů vybírá moderátor kulatého stolu. Téma kulatého stolu určují odborní garanti kongresu. 

Trvání kulatého stolu je 90 minut. 

Cílem instruktážního kurzu je prezentace diagnostických a léčebných postupů s důrazem na praktickou demonstraci doporučených postupů, fotodokumentaci, videodokumentaci či kazuistiky. Program kongresu zahrnuje 12 instruktážních kurzů na téma sluch, hlas, řeč nebo polykání. Instruktážní kurz je nutno přihlásit prostřednictvím formuláře v oddílu aktivní účast. Součástí přihlášky instruktážního kurzu je abstrakt zaslaný v elektronické přihlášce. 

Trvání instruktážního kurzu je 45 minut. 

 

Prezentace (přednáška)a poster:

Prezentace trvá 8 minut + 2 minuty jsou určeny na diskusi. Přednášky i postery autoři přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře v oddílu aktivní účast. Uvedení abstraktu k přednášce či posteru není povinné.

 

Pokyny k zaslání přihlášky k aktivní účasti

  • Všechny anotace/abstrakty musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk anotace/abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.

  • Žádáme autory přednášek a posterů (lékařská sekce) o dodržení struktury abstraktu: úvod, metodika a materiál, výsledky, závěr a případ­ně grantová podpora projektu.

  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.

  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

  • Po odeslání přihlášky bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese hermanova@medico.cz

  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslanou přihlášku, neposílejte ji prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na emailové adrese hermanova@medico.cz

Vyrozumění o přijetí přihlášky k aktivní účasti a formě prezentace

  • Autoři instruktážního kurzu budou o jeho přijetí/nepřijetí informováni nejpozději do 16.7.2023 ​e-mailem. Autoři přednášky či posteru budou o jejich přijetí/nepřijetí informováni nejpozději do 13.8.2023 ​e-mailem.

  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 10 minut (8minut prezentace a 2 minuty diskuse), v rámci instruktážních kurzů 45 minut.

 

Zasláním přihlášky k aktivní účasti potvrzuji, že souhlasím s jejím použitím pro vyhodnocení a zařazení volného sdělení (přednášky) do programu 20. Česko – slovenského foniatrického kongresu a XXXIII. Dní Evy Sedláčkové je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK a že v případě jeho zařazení na tuto akci můžou být údaje užity organizátorem akce vložením do programu / mobilní aplikace. Právo k to­mu­to užití poskytuji bezúplatně. Současně beru na vědomí, že budou-li údaje použity v tiš­tě­né pu­bli­ka­ci, nebude organizátor akce následně schopen je odstranit, s čímž souhlasím. Beru na vědomí, že organizátor akce bude zpracovávat osobní údaje autora(ů) a kontaktní osoby v rozsahu jméno, příjmení, pra­co­viš­tě, město a e-mailová adresa pro účely vyhodnocení a zařazení mého volného sdělení (přednášky) do programu kongresu, a to na základě jeho oprávněného zájmu na zajištění odborného programu akce. V případě uveřejnění v programu / mobilní aplikaci bude organizátor zpra­co­vá­vat jména a instituce autorů, a to na základě právní povinnosti, která se na organizátora vztahuje dle autorského zákona.                                                                                                            Více informací o zpracování osobních údajů v souvislostí s akcí je uvedeno ZDE