Úvod

 

dovolte, abych Vás pozvala na 20. Česko – slovenský foniatrický kongres a XXXIII. Dny Evy Sedláčkové, které pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve dnech 12. - 14. října 2023

Jako místo konání kongresu jsme zvolili barokní Zámek Liblice ve Středočeském kraji 8 km od Mělníka. Zámek je národní kulturní památkou České republiky. Od roku 1952 je zámek ve správě Československé a později České akademie věd. Zámek je obklopen francouzským parkem s množstvím zajímavé fauny i flóry. 

Foniatrický kongres patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Proto jsme jako motto kongresu zvolili „Foniatrie a otorinolaryngologie ruku v ruce“. Odborný program tvoří kulaté stoly, instruktážní kurzy, přednáškové a posterové panely, a to jak pro lékaře, tak pro nelékaře - logopedy, hlasové terapeuty, techniky, vědce či zdravotní sestry. 

Snažili jsme se rovněž zajistit bohatý společenský program jak na zahajovací „welcome party“, tak na společenský večer. 

Těšíme se na setkání s vámi na Zámku v Liblici! 

Za pořadatele kongresu 

prim. MUDr. Jitka Vydrová 

 

Vědecký a organizační výbor

Důležitá data

Místo konání

MEDIÁLNÍ PARTNER